Waar bent nu naar op zoek?

Speciale Klimaat Systemen

On Stop, voor wereldwijde klimaat condities

Special Climate Systems

CAS heeft een uitgebreide ervaring met de ontwikkeling van klimaatsystemen voor klantspecifieke toepassingen. De klimaatsystemen worden zodanig ontworpen dat er direct waarde wordt bijgedragen aan de door de eindgebruiker beoogde toepassing. Deze toepassingen zijn voornamelijk klantspecifiek in twee aspecten; de beschikbare inbouwruimte en de extreme omstandigheden waarin de klimaatsystemen moeten kunnen functioneren. Daarnaast worden er vaak nog aanvullende klantspecifieke eisen gesteld. De door Contour ontwikkelde klimaatsystemen worden zowel aan klanten in de publieke sector, als aan klanten in de industriële sector geleverd.

De beschikbare inbouwruimte is met name een belangrijk aspect bij de ontwikkeling van klimaatsystemen voor mobiele toepassingen. Zo ontwikkelt Contour klimaatsystemen voor mobiele systemen voor het Ministerie van Defensie, deze units moeten aan de hoogste NATO eisen voldoen. Dit kunnen bijvoorbeeld toepassingen in containers zijn zoals data centra, laboratoria, mobiele hospitalen of shelters. In ieder van deze toepassingen is het van belang dat de beschikbare ruimte voor de beoogde functie gemaximaliseerd wordt, door de omvang van het klimaatsysteem en aanvullende infrastructurele voorzieningen te minimaliseren.

Vorm en afmetingen zijn niet de enige parameters die de mobiliteit van een ontwikkeld systeem beperken. Ook de externe omgeving waarin het systeem in staat is om te functioneren vormen een limiterende factor. De door Contour ontwikkelde oplossingen kunnen geschikt worden gemaakt voor wereldwijd pool t/m evenaar gebruik. In aanvulling daarop worden vooral door het Ministerie van Defensie nog eisen gesteld zoals: geschiktheid voor luchttransport, environmentals (EMP, Schok & Tril, camouflage), etc.

In toenemende mate zien wij dat het van belang is om de ontwikkelde systemen energie-efficient te maken, om zodanig zowel de operationele kosten te verminderen en tegelijkertijd de impact op het milieu te minimaliseren. Daarnaast worden er tevens eisen gesteld wat betreft modulariteit, uitbreidingsmogelijkheden en redundantie in systemen.