Waar bent nu naar op zoek?

Privacy Statement

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van bezoekers van onze website. We waarderen je privacy en zorgen ervoor dat je persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke manier worden verwerkt. Lees deze verklaring zorgvuldig door om te begrijpen hoe wij jouw gegevens beschermen en gebruiken.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wanneer je onze website bezoekt, kunnen wij bepaalde persoonsgegevens van je verzamelen, zoals:

 • Contactinformatie: zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer
 • Informatie die je vrijwillig verstrekt: zoals berichten die je via contactformulieren of e-mail naar ons stuurt
 • Informatie over je bezoek aan onze website: zoals IP-adres, browsegegevens, locatiegegevens en andere gegevens verzameld via cookies en vergelijkbare technologie├źn

Hoe gebruiken wij je persoonsgegevens?

We gebruiken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om je vragen te beantwoorden en met je te communiceren
 • Om je de gevraagde informatie te verstrekken
 • Om onze website te verbeteren en te personaliseren
 • Om naleving van onze wettelijke verplichtingen te waarborgen
 • Om onze diensten aan jou te leveren, indien van toepassing en met jouw toestemming

Hoe delen wij je persoonsgegevens?

We delen je persoonsgegevens niet met derden, tenzij:

 • We je uitdrukkelijke toestemming hebben om dat te doen
 • We wettelijk verplicht zijn om je gegevens te verstrekken
 • Het delen van je gegevens nodig is om onze diensten aan jou te kunnen leveren, zoals bij het inschakelen van externe dienstverleners

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

We bewaren je persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Hoe beschermen wij je persoonsgegevens?

We nemen technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of diefstal. We evalueren regelmatig onze beveiligingsmaatregelen en passen deze aan om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig blijven.

Jouw rechten

Je hebt bepaalde rechten met betrekking tot je persoonsgegevens, zoals het recht op inzage, rectificatie, verwijdering en dataportabiliteit. Als je deze rechten wilt uitoefenen of vragen hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via de contactgegevens hieronder.

Contactgegevens

Contour Advanced Systems B.V., Aaltenseweg 52, 7051 CM Varsseveld.
cas@contour.eu
+31 (0)315 270260