Waar bent nu naar op zoek?

Certificaten

Kwaliteit is belangrijk.

Kwaliteit

Contour AS besteedt veel tijd aan kwaliteit en continu verbeteren. Daarvoor is een kwaliteitsborgingssysteem geïmplementeerd wat alle stappen in de processen behelst, van offerte fase t/m het afleveren en aansluitend service & onderhoud.

Kwaliteitsdienst. Uiteraard zijn er specifieke QA medewerker(s) die, afhankelijk van eisen en wensen, voorgeschreven controles verrichten. Deze controles kunnen steekproefsgewijs en/of tussentijds en/of tijdens eindcontroles worden verricht. Bij iedere controle wordt een bijbehorend rapport opgesteld. Zeker zo belangrijk is echter de “in proces” controle van de medewerker op zijn werkplek.

Vastleggen Eventuele onvolkomenheden worden geregistreerd en geanalyseerd waarna preventieve en correctieve acties volgen om dit toekomstig te voorkomen. Dit alles volgens vastgelegde protocollen en communicatiestructuren.

Certificiceringen: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, AQAP 2110, F-Gas en Technische certificaten ter ondersteuning van CAS kwaliteit strategie. Daarnaast zijn CAS medewerkers gescreend door MIVD.

Extra certificering: CAS is geëvalueerd door HPE, Lockheed Martin en Ministerie van Defensie (ABDO)